Kontakt

Vaše otázky a špecifické objednávky prosím smerujte emailom na: mandlove@mandlove.sk .

Fakturačné údaje:

Foodlover.sk, s.r.o.
Rajecká 8687/34
821 07 Bratislava
Slovensko

IČO: 48332411
DIČ: 2120148360
IČ DPH: SK2120148360

Okr. súd BA 1, odd SRO, vl. č 106830/B

SLSP : 5077492085/0900 /0900
IBAN / SWIFT: SK69 0900 0000 0050 7749 2085 / GIBASKBX

Korešpondenčná adresa je totožná s fakturačnou.

Dodacie údaje:

Mandlove srdco
Kolárska 5
811 06 Bratislava
Slovensko

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07, Bratislava